STROJNA IN ZEMELJSKA DELA

KONTAKTIRAJTE NAS

ZUNANJA UREDITEV SKLADIŠČNE HALE – BSH Nazarje

ZUNANJA UREDITEV SKLADIŠČNE HALE – BSH Nazarje

VRTEC – Vinska Gora

ZUNANJA UREDITEV PARKIRIŠČA – TEHNOS Žalec

ARMIRANA BREŽINA – Planica

ZAČASNI MOST ČEZ SAVINJO – Laško

KAMNITA ZLOŽBA – Savinja

NADVOZ – Štore